UWAGA!

Autor: Anna Skrzypczak Data: 25 października 2020 Kategoria: Aktualności

Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele,

Dyrektor Zespołu-Szkolno Przedszkolnego w Brodnicy informuje, że w dniach 26.10.2020-8.11.2020 następuje zmiana w organizacji pracy szkoły.

-Przedszkole (oddziały w Brodnicy i Żabnie) pracuje w systemie stacjonarnym w godz. 7:00-15:00

-Klasy I-III SP w Brodnicy pracują w systemie stacjonarnym (lekcje odbywają się  szkole według planu)

-Klasy IV-VIII SP w Brodnicy pracują zdalnie (kontakt z nauczycielami i szkołą w godz. 8:00-15:00 z wykorzystaniem narzędzi z zeszłego roku szkolnego – komunikator DISCORD, Librus, adresy e-mail podane przez rodziców w zeszłym roku szkolny)

W dniach 26.10.2020-8.11.2020- obowiązuje jeden odwóz o godzinie 13:00 (dla Szkoły i Przedszkola)

Poniedziałek i wtorek 26-2.10.2020 to dni organizacyjne-mogą wystąpić problemy z kontaktem z młodzieżą – prosimy o wyrozumiałość.

Nauczyciele przychodzą do pracy w poniedziałek na godz. 8:00 (nauczyciele świetlic na 7:00)

Pozostałe szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodnicy

Romualda Buksalewcz

Autor: Anna Skrzypczak Data: 14 października 2020 Kategoria: Aktualności

“Trzeba mieć wielkie serce by kształcić małych ludzi”

zdj

Słowo miłość – za Ich troski,
Słowo wdzięczność – za Ich trud.
Dar to skromny, dar uczniowski,
Wyśpiewany z serc jak z nut.
Dziękujemy za wszystkie starania,
które wkładacie w nasze wychowanie i edukację.
Wierzymy, ze Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych.
Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz.

Najserdeczniejsze życzenia

dla

PRACOWNIKÓW ZSP BRODNICA ORAZ  NASZYCH EMERYTÓW

składa

DYREKCJA

Uczniowie klas VII pod opieką p. Doroty Kosowskiej przygotowali krótkie przedstawienie z okazji DEN, które z uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa w związku z COVID, zostało nagrane i będzie odtworzone dla Społeczności Szkolnej podczas godzin wychowawczych.

zdj zdj

Uwaga

Autor: Anna Skrzypczak Data: 8 października 2020 Kategoria: Aktualności

Zarządzenie Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodnicy z dnia 1.10.2020

1.W dniu 14 października 2020r., który jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego w Brodnicy będzie zamknięta.

2.Zajęcia dla oddziałów przedszkolnych w Brodnicy i dla Przedszkola w Żabnie w dniu 14 października 2020r. odbywać się będą w godzinach 7:00-13:00.

3.W tym dniu nie będzie dowozów. Dowóz dzieci przedszkolnych we własnym zakresie.

Dyrektor

R.Buksalewicz

SZACHY

Autor: Anna Skrzypczak Data: 2 października 2020 Kategoria: Aktualności

UWAGA!!!

Od dnia 5 października 2020r. ruszają zajęcia dodatkowe nauki gry w szachy.

Zajęcia będą odbywały się :

  • w każdy poniedziałek godzina 13:00 dla klas IIa, IIb, III w sali
    klasy III,
  • w każdy wtorek godzina 13:50 dla klas IV, V, VI w sali klasy VI,
  • w każdy wtorek godzina 14:40 dla klasy VII w sali klasy VI.

ZAPRASZAMY

Autor: Anna Skrzypczak Data: 21 września 2020 Kategoria: Aktualności

Zdj

UBEZPIECZENIE

Autor: Anna Skrzypczak Data: 16 września 2020 Kategoria: Aktualności

DEKLARACJA CHĘCI PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA W PZU- Pobierz

Płatne do 22.09.2020

KONKURS INFORMATYCZNY

Autor: Anna Skrzypczak Data: 11 września 2020 Kategoria: Aktualności

OGÓLNOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY

Zapraszam chętnych uczniów z klas II-VIII

Zapisy od 14-19.09.2020 u p. Anny Skrzypczak

Zasady przeprowadzenia konkursu zostały dokładnie dostosowane do obecnie obowiązujących procedur organizacji roku szkolnego, aby umożliwić ich łatwą i bezpieczną realizację.
Zajmujemy się organizacją ogólnopolskich konkursów przedmiotowych na różnym poziomie zaawansowania. Organizowane przez nas konkursy urozmaicają program zajęć, stanowią cenne rozszerzenie programów nauczania, jednocześnie popularyzując naukę przez zabawę. Są platformą dającą możliwość porównania poziomu wiedzy z rówieśnikami z terenu całej Polski.
Wspieramy i nagradzamy szkoły, nauczycieli i ambitne, uzdolnione dzieci oraz młodzież zarówno za wiedzę jak i za aktywność, samodzielność i wolę współzawodnictwa.

Dlatego każdy uczestnik Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Informatyczny” zostanie wyróżniony.
Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Informatyczny” otrzymają prestiżowy tytuł „Orzeł Informatyczny”
wraz z dyplomem i cenną nagrodą.

Konkursy przygotowane są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę. Każdy z testów składa się z 21 pytań jednokrotnego wyboru. Skala trudności pytań konkursowych pozwala każdemu uczniowi spróbować swoich sił.
Konkursy są przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do klasy 8.
Nagrody
W naszym konkursie nie ma przegranych.
Uczniowie uczestniczący w ogólnopolskim konkursie, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymają dyplom uznania. Najlepsi otrzymają tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, dyplomy i atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy do wspólnej zabawy i intelektualnego współzawodnictwa!!!
Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Informatyczny” odbędzie się 19 listopada 2020 r.

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty w wysokości 10,00- do końca września 2020

u koordynatora szkolnego

Koordynator: Anna Skrzypczak

iDZIENNIK

Autor: Anna Skrzypczak Data: 10 września 2020 Kategoria: Aktualności

iDZIENNIK – LIBRUS

PRZEWODNIK DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Dane do logowania u wychowawców

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Autor: Anna Skrzypczak Data: 10 września 2020 Kategoria: Aktualności

Serdecznie zapraszamy na pierwsze zebranie z rodzicami, które odbędzie się 16 września 2020:

16:00-przedszkole

17:00-kl. I-III

18:00-kl. IV-VIII

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Autor: Anna Skrzypczak Data: 7 września 2020 Kategoria: Aktualności

1 września 2020 rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny.

Tym razem spotkaliśmy się na świeżym powietrzu.

zdj

Tego dnia odbyło się PASOWANIE NA UCZNIA

zdj zdj