Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brodnicy

ul Główna 61

63-112 Brodnica

tel. 61 28 23 596

email: szkola-brodnica@pnet.pl

rachunek bankowy szkoły:

66 90 48 0007 0000 3564 2000 0001

rachunek bankowy Rady Rodziców:
58 90 48 0007 0000 4428 2000 0001