REKRUTACJA 2019/2020

Od 1 do 22 marca 2019 roku trwać będzie rekrutacja do klasy I oraz do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Brodnicy. Niezbędne dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie.

Beata Klawitter

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im. Hymnu Narodowego

ul Główna 61

63-112 Brodnica

tel. /fax 61 28 23 596

email: szkola-brodnica@pnet.pl

rachunek bankowy szkoły:

66 90 48 0007 0000 3564 2000 0001

rachunek bankowy Rady Rodziców:
58 90 48 0007 0000 4428 2000 0001