Spotkania z rodzicami 2020/2021

gif gif gif

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym  2020/2021

Zebrania z rodzicami zgodnie z podziałem na :

g.16:00- przedszkole

g.17:00-klasy I-III

g.18:00- klasy IV-VIII

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI:

16 września 2020