Spotkania z rodzicami 2019/2020

gif gif gif

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym  2018/2019

Zebrania z rodzicami zgodnie z podziałem na :

g.16:00- przedszkole

g.17:00-klasy I-III

g.18:00- klasy IV-VIII

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI:

13.11.2019,  15.01.2020,  8.04.2020,  17.06.2020

KONSULTACJE:

15.10.19 (17:00-18:00), 6.05.20 (16:00-17:00)

KONSULTACJE BIEŻĄCE

Czytaj więcej…