Spotkania z rodzicami 2016/2017

gif gif gif

SPOTKANIA  Z RODZICAMI :

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE GODZ. 16:00

KLASY I-III GODZ. 17:00

KLASY IV-VI GODZ. 18:00

KONSULTACJE GODZ. 16:00 – 17:00

gif

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym

15.09.2016 r zebranie informacyjne

5.10.2016 r konsultacje, spotkanie Rady Pedagogicznej

16.11.2016 r zebranie informacyjne

15.12.2016 r konsultacje, spotkanie Rady Pedagogicznej

25.01.2017 r zebranie informacyjne

1.03.2017 r konsultacje, spotkanie Rady Pedagogicznej UWAGA! zmiana godziny 15:00-16:00 – ŚRODA POPIELCOWA

26.04.2017 r zebranie informacyjne

10.05.2017 r konsultacje, spotkanie Rady Pedagogicznej

18.06.2016r zebranie z rodzicami, których dzieci rozpoczną naukę w szkole w roku szkolnym 2017/2018