LOWE Brodnica

zdj zdj

……………………………………………………………………………………………

Szanowni Państwo

Co w listopadzie:

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej,

7.11 (czwartek), g. 18.00  w  Bibliotece, prowadzone przez OSP Brodnica


ARTYSTYCZNE WYCINANKI Z PAPIERU NA ŚWIĘTA

14.11.2019 (czwartek), 18.00 – 20.00, Brodnica


A GDYBY MIEĆ …  LAS W SŁOIKU?

20.11.2019 (środa), 18.00 – 20.00, Brodnica


Szczegóły w zał.

zdj zdj

**Zapisy przyjmujemy mailowo: lowe.brodnica@gmail.com lub telefonicznie: 665 248 570 3 lub przez FB.

……………………………………………………………………………………
Prezent dla mamy już był…
Czas pomyśleć o tacie….
zdj
……………………………………………………………………………………….
Dzień Mamy tuż, tuż….
Nie masz pomysłu na prezent???
Musisz wpaść do Nas:)
zdj zd
…………………………………………………………………………………..
ZRÓB SAMA PIĘKNY WIANEK LUB KOSZYCZEK
ZDJ
………………………………………………………………………………
AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU
…………………………………………………………………………………….
WARSZTATY:
ŁAPACZE SNÓW ORAZ WIELKANOCNE KRÓLIKI
ZDJ ZDJ
KLUB BRODNICKA PLANSZÓWKA
ZDJ
………………………………………………………………………………….
zdj zdj

…………………………………………………………………………………………………………..

Rekrutacja do projektu:

„LOWE abroad – non-vocational adult education and learning communities”!

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie [Lider projektu] ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pn. „LOWE abroad – non-vocational adult education and learning communities” realizowanego w ramach programu Erasmus +, Akcja I: Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych w ramach sektora Edukacji Dorosłych, nr umowy 2018-1-PL01-KA104-049792.

Projekt „LOWE za granicą – wsparcie niezawodowej edukacji osób dorosłych oraz społeczności uczących się” jest powiązany z projektem „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” zrealizowanym przez Fundację „OIC Poland” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).
Projekt LOWE za granicą zakłada poprawę kompetencji kadry ośrodków LOWE potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych (dorosłych słuchaczy) i rozwój współpracy międzynarodowej w tym zakresie poprzez  realizację zagranicznych wyjazdów edukacyjnych kadry LOWE tj. koordynatorów, animatorów oraz trenerów oraz kadry Fundacji „OIC Poland”.

Planowane działania edukacyjne podczas mobilności obejmują wyjazdy zagraniczne w formie kursów za granicą wynikające z potrzeb w zakresie poprawy jakości pracy, poszerzenia oferty i umiędzynarodowienia organizacji. Kursy zostaną zorganizowane w organizacjach zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych na Litwie oraz w Hiszpanii w okresie od września 2019 roku do maja 2020 roku.

Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego w Brodnicy (siedziba sm@rt LOWE Brodnica) została zakwalifikowana projektu “LOWE za granicą”.

Cieszy nas ogromnie, że z tego wsparcia skorzysta bezpośrednio kadra administracyjna

(2 osoby) i trenerska (2 osoby) Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji utworzonego

w gminie Brodnica.

Poniżej informacje od Fundacji OIC Poland oraz link do regulaminu rekrutacji.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne/ przedstawiciele:

 1. Kadry administracyjnej Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) które przystąpiły do ww. Projektu – koordynatorzy, animatorzy, administratorzy – 2 osoby z każdego LOWE
 2. Kadry trenerskiej Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) które przystąpiły do ww. Projektu – trenerzy, nauczyciele – 2 osoby z każdego LOWE
 3. Kadry trenerskiej Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
  „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie – 2 osoby
 4. Kadry menedżerskiej  Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie – 2 osoby
 5. Ww. osoby muszą aktywnie działać w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.

Przed przystąpieniem do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji uczestników.

W pierwszej kolejności osoby zainteresowane projektem proszone są o kontakt z:

koordynatorką LOWE: Małgorzata Sajkiewicz (lowe.brodnica@gmail.com, tel. 665 248 570)

lub animatorem LOWE: Łukasz Włodarski (Urząd Gminy Brodnica, lowe.brodnica@gmail.com, tel. 61 28 42 523)

Kandydat/kandydatka jest zobligowany złożyć formularz zgłoszeniowy i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi do Fundacji OIC Poland w terminie max do 15.02.2019 r

Źródło informacji:

https://www.oic.lublin.pl/aktualnosci/rozpoczecie-rekrutacji-do-projektu-lowe-abroad/901/


Rekrutacja do projektu:

„LOWE abroad – non-vocational adult education and learning communities”!

Klauzula informacyjna

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

……………………………………………………………………………………………………………
zdj
………………………………………………………………………………………………………………
zdj
………………………………………………………………………………………………………………
zdj
………………………………………………………………………………………………………………
zdj
………………………………………………………………………………………………………………
zdj
………………………………………………………………………………………………………………
zajęcia z Panią Anią Łuczak

BOŻONARODZENIOWE STROIKI
na świąteczny stół czy podarunek dla bliskich.
12.12 [MANIECZKI) i 13.12 [BRODNICA)
w g. 17:30 - 20:30 (3h)
...............................................................................................................................

LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI ZAPRASZA NA SZKOLENIA

HARMONOGRAM - czytaj...

....................................................................................................................................
zdj
......................................................................................................................................................

Szanowni Państwo

W imieniu swoim i Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji zapraszam do wypełnienia ankiety w zakresie planowanej oferty edukacyjnej LOWE. Chcielibyśmy po wakacjach wystartować z warsztatami, szkoleniami i ciekawymi spotkaniami.


Pozdrawiam
Małgorzata Sajkiewicz
Koordynatoka LOWE
.........................................................................................................................................................
ZDJ
........................................................................................................................................................

HARMONOGRAM NA MAJ

zdj

ZASADY WYMIANY

.........................................................................................................................

ZDJ ZDJJ ZDJ

HARMONOGRAM - KWIECIEŃ

....................................................................................................................

ZDJ

..........................................................................................................

Gmina Brodnica

i

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) przy Szkole Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy

oraz Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie zorganizowali

w dniu 5 marca 2018 roku [poniedziałek]

IV SPOTKANIE DORADCZE Z ZAKRESU PARTNERSTWA LOKALNEGO:

Personalizacja usług edukacyjnych w LOWE w oparciu o zdiagnozowaną

lukę kompetencyjną w podziale na partnerów lokalnych. Monitoring i ewaluacja jakości świadczonych usług i działań LOWE. Wypracowanie przez partnerstwo lokalne

platformy – współpracy, wymiany doświadczeń i informacji z partnerami.

W marcowym spotkaniu aktywny udział wzięli m.in. przedstawiciele Fundacji OIC Poland z Lublina (Grantodawcy),

przedstawiciele Szkół, Rad Rodziców i organizacji pozarządowych z terenu Gminy Brodnica.

Bardzo dziękujemy Państwu za aktywny udział, podzielenie się swoimi refleksjami i chęć współpracy nad rozwojem LOWE w gminie.

NA KOLEJNE SPOTKANIE PARTNERSTWA LOKALNEGO zapraszamy

5 kwietnia w g. 09:00 – 16:00 do Strażnicy OSP w Żabnie.

Podczas spotkania szkoleniowego przedstawimy potencjalne źródła dofinansowania dla działań podejmowanych przez lokalnych partnerów.

Część spotkania zostanie poświęcona dostępności działań LOWE do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Poniżej przekazujemy FINALNĄ WERSJĘ REGULAMINU I ZASAD DZIAŁANIA POROZUMIENIA PARTNERSKIEGO

NA RZECZ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OSÓB DOROSŁYCH W GMINIE BRODNICA.

Zachęcamy Państwa do poparcia idei LOWE i współpracy nad rozwojem edukacji ustawicznej w gminie Brodnica.


ZAINTERESOWANE INSTYTUCJE (publiczne, społeczne i prywatne) I GRUPY NIEFORMALNE

MOGĄ STAĆ SIĘ CZŁONKIEM PARTNERSTWA POPRZEZ WYPEŁNIENIE DEKLARACJI [w zał.].

Deklarację prosimy składać w formie drukowanej: w Urzędzie Gminy Brodnica,
w pokoju nr 1, codziennie: od poniedziałku do piątku
.

Prosimy również o przygotowanie ARKUSZA ZASOBÓW I POTRZEB EDUKACYJNYCH.

Zebrane ARKUSZE zostaną umieszczone w BANKU NASZYCH WSPÓLNYCH ZASOBÓW I KOMPETENCJI.

Arkusz prosimy wypełnić do 30 marca 2018 r. :

a. elektronicznie i przesłać na maila: lowe.brodnica@gmail.com lub oswiata@brodnica.net.pl lub

b. dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Brodnicy (pok. nr 1).

Zadania Ośrodka LOWE realizowane w ramach przedsięwzięcia “Smart LOWE, czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Brodnica”. Projekt grantowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Urząd Gminy w Brodnicy
Kadra Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) przy Szkole Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy
ZAŁĄCZNIKI:

……………………………………………………………………………………………………………….
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

UWAGA!!!

NIE ODBĘDĄ SIĘ ZAJĘCIA:
23.03 – ABC zakładania działalności gospodarczej
24.03 – Warsztaty samoobrony z elementami asertywności

Natomiast jeśli zbierze się solidna grupa chętnych na takie warsztaty – zorganizujemy!

WYDŁUŻYLIŚMY REKRUTACJĘ NA KURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO do  30 MARCA 2018 r.
[pierwsze zajęcia od 7 kwietnia - sobota- w g. 10:00-12:00]
- zatem kto zainteresowany a nie zdążył się zgłosić – zapraszamy!

ZAPISY:
mailowo:
lowe.brodnica@gmail.com lub telefonicznie: 61 28 42 515
lub
osobiściepokój nr 1 w Urzędzie Gminy w Brodnicy, od poniedziałku do piątku w g. 07:00 -15:00

Kto ma konto na FB polecamy profil LOWE: https://www.facebook.com/lowe.brodnica/

………………………………………………………………………………………………………………
ZAJĘCIA INNE NIŻ WSZYSTKIE
CHUSTONOSZENIE
zdj zdj
zdj zdj
………………………………………………………………………………………………………….
Szanowni Państwo


Mamy jeszcze wolne miejsca na bezpłatne warsztaty/szkolenia zaplanowane w marcu – dla osób dorosłych z gminy Brodnica.

Zachęcamy do skorzystania!

16 marca  2018 (piątek), g. 17:30 – 20:30

temat: Jak założyć fundację lub stowarzyszenie? [Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich]

miejsce: Szkoła Podstawowa w Brodnicy


23 marca 2018 (piątek), g. 17:30 – 20:30
temat: ABC zakładania działalności gospodarczej [Rozwijanie inicjatywności i przedsiębiorczości]

miejsce: Szkoła Podstawowa w Brodnicy


22 marca 2018 (czwartek) g. 17:30-20:30

temat: Warsztaty artystyczne – wielkanocne [Rozwijanie kompetencji społecznych, artystycznych i technicznych]

miejsce: Brodnica lub Manieczki – do uzgodnienia


24 marca 2018  (sobota), g. 10:00-13:00

temat:  Warsztaty samoobrony z elementami asertywności

miejsce: Szkoła Podstawowa w Brodnicy [sala gimnastyczna, obowiązuje strój sportowy włącznie z obuwiem sportowym]

od 24 marca 2018  (sobota), g. 10:00-12:00

temat: KURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO - poziom podstawowy

miejsce: Szkoła Podstawowa w Brodnicy


UWAGA: OBOWIĄZUJĄ ZAPISY NA ZAJĘCIA.  Ilość miejsc limitowana.

Zapisy standardowo na maila: lowe.brodnica@gmail.com lub telefonicznie 61 28 42 515.


Szczegóły w załącznikach – ulotki w formacie jpg.

……………………………………………………………………………………………………..

AKTUALIZACJA PLANÓW NA MARZEC

harmonogram – marzec

………………………………………………………………………………………….

SZKOLENIA W MARCU

ZDJ

ZDJ ZDJ

…………………………………………………………………………………………

zdj

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY DLA INSTYTUCJI

Gmina Brodnica i Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) przy Szkole Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy oraz Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie zorganizowali w dniu 6 LUTEGO 2018 roku [wtorek] – III SPOTKANIE DORADCZE Z ZAKRESU PARTNERSTWA LOKALNEGO:
Zarządzanie partnerstwem i rola poszczególnych partnerów we wsparciu LOWE.

Spotkania Partnerstwa Lokalnego będą kontynuowane.
Już dziś prosimy zarezerwować terminy kolejnych spotkań: 05 marca (15:30-18:00) i 05 kwietnia (08:00-16:00).

Wszystkich Partnerów zachęcamy do poparcia idei LOWE i współpracy nad rozwojem edukacji ustawicznej w gminie Brodnica.

Na stronie Urzędu Gminy w Brodnicy jest opublikowany  REGULAMIN I ZASADY DZIAŁANIA POROZUMIENIA PARTNERSKIEGO NA RZECZ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OSÓB DOROSŁYCH W GMINIE BRODNICA.
UWAGI/SUGESTIE można przesyłać drogą mailową na adres: lowe.brodnica@gmail.com lub zgłosić na spotkaniu w marcu.
Finalny dokument zostanie przedyskutowany i przyjęty na kolejnym spotkaniu – 5 marca 2018 (w g. 15:30-18:00).

ZAINTERESOWANE podmioty (publiczne, społeczne i prywatne) MOGĄ STAĆ SIĘ CZŁONKIEM PARTNERSTWA POPRZEZ WYPEŁNIENIE DEKLARACJI, dostępnej pod linkiem:
http://www.brodnica.net.pl/asp/pl_start.asp…

Deklarację prosimy składać w formie drukowanej – w Urzędzie Gminy Brodnica, w pokoju nr 1, codziennie: od poniedziałku do piątku.

DO POBRANIA:

REGULAMIN

DEKLARACJA

…………………………………………………………………………………….

ZAJĘCIA W RAMACH LOWE – ZDJĘCIA

DECOUPAGE

KURS KOMPUTEROWY

KURS JĘZYKOWY

…………………………………………………………………………………….

zdj

………………………………………………………………………………..

????️????????UWAGA UWAGA – PRZYPOMNIENIE dla kursantów i kursantek LOWE:

Od listopada i grudnia 2017 realizujemy następujące zajęcia

KURS J.ANGIELSKIEGO (podstawy):
a. grupa środowa (SP Brodnica), zajęcia w g. 17:00 – 19:00
b. grupa czwartkowa (SP Brodnica), zajęcia w g. 18:00 – 20:00/ wejście do szkoły od boiska “ORLIK”
c. grupa piątkowa (SP Iłówiec), zajęcia w g. 18:00 – 20:00

KURS J.NIEMIECKIEGO (podstawy) – grupa sobotnia
(SP Brodnica), w g. 10:00 -12:00/ wejście do szkoły od strony boiska “ORLIK”

WARSZTATY JĘZYKOWE – j. angielski (podstawy) – grupa środowa w Jaszkowie, w g. 18:00- 20:00

KURS KOMPUTEROWY (podstawy) – grupa czwartkowa
(SP Iłówiec), w g. 18:00 -20:00

Od 05 stycznia 2018
J. angielski – poziom średnio-zaawansowany (SP Brodnica, GR. 1, 17:15 – 18:45 i GR. 2, 19:00 – 20:30)/ wejście do szkoły od strony boiska “ORLIK”

Od 11 stycznia 2018 ????
Kurs języka migowego – podstawy, czwartki (SP Brodnica) w g. 16:00 – 19:30/ wejście do szkoły od strony boiska “ORLIK”
Od 17 stycznia 2018
Kurs komputerowy – podstawy, środy i piątki

………………………………………………………………………………..

SPOTKANIE PARTNERSKIE

zdj

Czytaj więcej….

………………………………………………………………………………….

zdj OFERTA NA NAJBLIŻSZE DWA MIESIĄCE:

 • 13.01 Szydełkujemy kosze, koszyczki (warsztaty dla osób początkujących), 10:00-13:00, Miejsce: Szkoła Podstawowa w Brodnicy
 • 2.02 W ROLI GŁÓWNEJ:  NIE DAJMY SIĘ ZMANIPULOWAĆ

- metody manipulacji stosowane przez telefon i na spotkaniach pokazowych;

- symulacje rozmów telefonicznych;

- konsekwencje zawierania umów przez telefon i na pokazach.

 • 3.02  W ROLI GŁÓWNEJ: NIE BÓJMY SIĘ NEGOCJACJI

- czytanie i negocjowanie umów ( np. TV, prąd, telefonia komórkowa);

- analiza umów zawartych przez uczestników warsztatów;

- podsumowanie warsztatów, pytania, odpowiedzi.

Adresaci:  zapraszamy w szczególności seniorów z gm. Brodnica

zapisy do 26.01

 • 8.02 TŁUSTY CZWARTEK – PIECZEMY PĄCZKI

ZAJĘCIA CYKLICZNE:

kurs j.angielski – podstawy  (Brodnica – 2 grupy, Iłówiec),
kurs j.niem. (Brodnica);
warsztaty j.ang.(Jaszkowo);
kurs komputerowy (Iłówiec)

od II tygodnia zajęcia komputerowe w Pracowni Kompetencji Mobilnych w SP w Brodnicy  (2 grupy, środa i piątek)
od 05.01 kurs j.angielski – średnio-zaawansowany (2 grupy) (miejsce: SP Brodnica)
od 11.01. kurs j.migowego – poziom elementarny (miejsce: SP Brodnica)
OFERTA MOŻE ULEC MODYFIKACJOM.

Zajęcia są bezpłatne.

Ilość miejsc ograniczona! Obowiązują zapisy …..

Zajęcia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
……………………………………………………………………………………………………..

TAKIE CUDA TYLKO NA ZAJĘCIACH W RAMACH WARSZTATÓW Z LOWE :)

ZDJ ZDJ ZDJ

ZDJ ZDJ

NA KOLEJNYCH – NIE MOŻE CIĘ ZABRAKNĄĆ !!!

……………………………………………………………………………………………………

Poczytaj o naszych warsztatach więcej…..

zdj NIE TAKI URZĄD STRASZNY…..

ZDJ WARSZTATY ORNITOLOGICZNE

ZDJ ŚWIĘTA, ŚWIĘTA…

ZDJ GWARA POZNAŃSKA………………………………………………………………………………………

zdj

szkolenia i warsztaty w grudniu

szkolenia i warsztaty w listopadzie

kursy informatyczne i językowe

…………………………………………………………………………….

NOWA OFERTA – DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO :)

POZNAJ SZCZEGÓŁY DANEGO WARSZTATU !

zdj zdj zdjzdj

zdj zdj

Więcej informacji w zakładce LOWE BRODNICA oraz na FB

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Dokumentacja uczestnika LOWE


Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty LOWE zapraszamy do kontaktu:

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo: lowe.brodnica@gmail.com
lub telefonicznie: 61 28 42 515
lub osobiście - pokój nr 1 w Urzędzie Gminy w Brodnicy, od poniedziałku do piątku w g. 07:00 -15:00

Każdy z uczestników zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy – w zał. (doc, pdf)

Formularz zgłoszeniowy będzie wypełniany podczas pierwszych zajęć lub można go wcześniej wydrukować i przekazać p. Wiesławie Franczak w Urzędzie Gminy Brodnica.

DOKUMENTY dla uczestnika- PDF

DOKUMENTY dla uczestnika – DOC

……………………………………………………………………

Warsztaty artystyczne – BIO-KOMINEK – rekrutacja zamknięta !!!

Wolne miejsca :

-PIERWSZY E-MAIL – 10.11.2017, g.17:00

-ROGALE MARCIŃSKIE – 10.11.2017, g.17:00

Serdecznie zapraszamy :)

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo:

lowe.brodnica@gmail.com

lub telefonicznie: 61 28 42 515

lub osobiściepokój nr 1 w Urzędzie Gminy w Brodnicy,

od poniedziałku do piątku w g. 07:00 -15:00

…………………………………………………………………………

FOTORELACJA

……………………………………………………………………

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo:

lowe.brodnica@gmail.com

lub telefonicznie: 61 28 42 515

lub osobiściepokój nr 1 w Urzędzie Gminy w Brodnicy,

od poniedziałku do piątku w g. 07:00 -15:00

……………………………………………………………

W czwartkowe popołudnie w naszej szkole odbył się Dzień otwarty z LOWE.

Działo się w tym dniu naprawdę sporo:

 • pierwszy warsztat – BIO-KOMINKI

zdj zdj

zdj

 • obecność mediów
 • gry i zabawy dla dzieci

zdj

 • wizyty mieszkańców Gminy Brodnica i zapisy na zajęcia.

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy za obecność,

miłe rozmowy i pomysły, które były bardzo budujące :)

UWAGA!!! Mamy 3 miejsca na II warsztat – BIO-KOMINKI,

który odbędzie się 31.10.2017 (wtorek),

w godzinach 18:00-20:00

……………………………………………………………………………..

Dla każdego, coś wyjątkowego…..

OFERTA LOWE

zdj

kursy językowe/informatyczne

warsztaty artystyczne i nie tylko…

Prosimy na bieżąco sprawdzać aktualną ofertę,

gdyż modyfikujemy ją na potrzeby Państwa oczekiwań.

Zachęcamy do śledzenia konta na fb :)

………………………………………………………………………..

LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI

zdj

FILM

zdj

…………………………………………………………………………………………………………………..

LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI
POWSTANIE W GMINIE BRODNICA

LOWE

Gmina Brodnica otrzymała grant w wysokości 176 200,00 zł w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

W ramach otrzymanego grantu, współpracy ze Szkołą Podstawową im. Hymnu Narodowego w Brodnicy, realizowane będzie przedsięwzięcie pn.  Smart LOWE czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Brodnica”. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2018 r. Zachęcamy do udziału w projekcie!