Z życia klas….

ROK SZKOLNY 19/20

KLASA I A, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK-LISTOPAD,

KLASA IB

KLASA II, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK,

KLASA III

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI A

KLASA VI B

KLASA VII, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK-LISTOPAD,

KLASA VIII, WRZESIEŃ,

ROK SZKOLNY 18/19

KLASA VI

wrzesień, październik/listopad, NOCKA W SZKOLE- FILM, spotkanie wigilijne, luty/marzec, marzec,

KLASA II

eko projekt,  grudzień, spotkanie wigilijne, styczeń, marzec,

KLASA III

luty,

ZAJĘCIA DODATKOWE:

ZAJĘCIA KREATYWNE:  WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, GRUDZIEŃ, LUTY, MAJ/CZERWIEC,

ZAJĘCIA MANUALNE: GRUDZIEŃ, MARZEC,

WOLONTARIUSZE W GAJU: CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ IICZĘŚĆ III,