Obiady

UWAGA!!!

stołówka

Obiady w stołówce szkolnej w lutym 70,15

Płatne w sekretariacie szkoły do dnia 1.03.2017

JADŁOSPIS – PRZEDSZKOLE

JADŁOSPIS – SZKOŁA