Obiady

UWAGA!!!

zdj

Obiady w stołówce szkolnej w maju  61,00zł

Płatne w sekretariacie szkoły do dnia 28.04.2017

JADŁOSPIS - SZKOŁA

JADŁOSPIS – PRZEDSZKOLE

zdj.