"Radosne przedszkolaki w Gminie Brodnica"

Projekt konkursowy wdrażany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego


Obiady

UWAGA!!!

zdj

Obiady w stołówce szkolnej we wrześniu – 57,95

Płatne w sekretariacie szkoły do dnia 8.09.2017

JADŁOSPIS – SZKOŁA

JADŁOSPIS – PRZEDSZKOLE

zdj.

ZDJĘCIA