Obiady

UWAGA!!!

stołówka

Obiady w stołówce szkolnej w kwietniu 48,80

Płatne w sekretariacie szkoły do dnia 30.03.2017

JADŁOSPIS - SZKOŁA

JADŁOSPIS – PRZEDSZKOLE