Obiady

UWAGA!!!

zdj

Nr konta:

66 9048 0007 0000 3564 2000 0001

Koszt jednego obiadu w stołówce szkolnej wynosi 3,69zł.

Opłata za obiady w szkole za miesiąc marzec  2020r.

wynosi   21 dni x 3,69= 77,49 zł ,

PŁATNE PRZELEWEM do 5 marca  2020r.

Uczniowie szkoły zalegający z płatnością  nie otrzymają obiadów.

Bardzo prosimy o dokładne i terminowe wpłaty.

JADŁOSPIS – PRZEDSZKOLE

JADŁOSPIS – SZKOŁA

zdj

zdj zdj

ZDJĘCIA