Z życia klas….

KLASA I  ROK SZKOLNY 2016/2017

PASOWANIE, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK/LISTOPAD, MAJ,

KLASA II A  ROK SZKOLNY 2016/2017

WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ, STYCZEŃ, LUTY, TANIEC DLA DZIEWCZYN, MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ, MAJ c.d.,CZERWIEC

KLASA II B ROK SZKOLNY 2016/2017

KLASA III A  ROK SZKOLNY 2016/2017

PAŹDZIERNIK, LUTY, PIOSENKA, MARZEC, MAJ,

KLASA III B  ROK SZKOLNY 2016/2017

MARZEC-MAJ

KLASA IV  ROK SZKOLNY 2016/2017

BIBLIOTEKA, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD

KLASA V  ROK SZKOLNY 2016/2017

PAŹDZIERNIK, LISTOPAD

KLASA  VI  ROK SZKOLNY 2016/2017

WRZESIEŃ,