PIĘKNY WIEK

Autor: Anna Skrzypczak 2 grudnia 2019 Kategoria: Aktualności

Wyjątkowe, wspaniały jubileusz 100 lecia urodzin w piątek 28 listopada 2019,

obchodziła mieszkanka Brodnicy, pani Pelagia Łabenda.

Z tej okazji w imieniu Dyrekcji i całej Społeczności Szkolnej,

przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z opiekunem

złożyli jubilatce serdeczne życzenia, wręczając laurkę i kwiaty.

ZDJ

Zostali poczęstowani okolicznościowym tortem

ZDJ

Grażyna Maroń