KONKURS INFORMATYCZNY

Autor: Anna Skrzypczak 11 września 2020 Kategoria: Aktualności

OGÓLNOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY

Zapraszam chętnych uczniów z klas II-VIII

Zapisy od 14-19.09.2020 u p. Anny Skrzypczak

Zasady przeprowadzenia konkursu zostały dokładnie dostosowane do obecnie obowiązujących procedur organizacji roku szkolnego, aby umożliwić ich łatwą i bezpieczną realizację.
Zajmujemy się organizacją ogólnopolskich konkursów przedmiotowych na różnym poziomie zaawansowania. Organizowane przez nas konkursy urozmaicają program zajęć, stanowią cenne rozszerzenie programów nauczania, jednocześnie popularyzując naukę przez zabawę. Są platformą dającą możliwość porównania poziomu wiedzy z rówieśnikami z terenu całej Polski.
Wspieramy i nagradzamy szkoły, nauczycieli i ambitne, uzdolnione dzieci oraz młodzież zarówno za wiedzę jak i za aktywność, samodzielność i wolę współzawodnictwa.

Dlatego każdy uczestnik Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Informatyczny” zostanie wyróżniony.
Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Informatyczny” otrzymają prestiżowy tytuł „Orzeł Informatyczny”
wraz z dyplomem i cenną nagrodą.

Konkursy przygotowane są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę. Każdy z testów składa się z 21 pytań jednokrotnego wyboru. Skala trudności pytań konkursowych pozwala każdemu uczniowi spróbować swoich sił.
Konkursy są przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do klasy 8.
Nagrody
W naszym konkursie nie ma przegranych.
Uczniowie uczestniczący w ogólnopolskim konkursie, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymają dyplom uznania. Najlepsi otrzymają tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, dyplomy i atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy do wspólnej zabawy i intelektualnego współzawodnictwa!!!
Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Informatyczny” odbędzie się 19 listopada 2020 r.

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty w wysokości 10,00- do końca września 2020

u koordynatora szkolnego

Koordynator: Anna Skrzypczak