SZACHY

Autor: Anna Skrzypczak Data: 2 października 2020 Kategoria: Aktualności

UWAGA!!!

Od dnia 5 października 2020r. ruszają zajęcia dodatkowe nauki gry w szachy.

Zajęcia będą odbywały się :

  • w każdy poniedziałek godzina 13:00 dla klas IIa, IIb, III w sali
    klasy III,
  • w każdy wtorek godzina 13:50 dla klas IV, V, VI w sali klasy VI,
  • w każdy wtorek godzina 14:40 dla klasy VII w sali klasy VI.

ZAPRASZAMY

Autor: Anna Skrzypczak Data: 21 września 2020 Kategoria: Aktualności

Zdj

UBEZPIECZENIE

Autor: Anna Skrzypczak Data: 16 września 2020 Kategoria: Aktualności

DEKLARACJA CHĘCI PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA W PZU- Pobierz

Płatne do 22.09.2020

KONKURS INFORMATYCZNY

Autor: Anna Skrzypczak Data: 11 września 2020 Kategoria: Aktualności

OGÓLNOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY

Zapraszam chętnych uczniów z klas II-VIII

Zapisy od 14-19.09.2020 u p. Anny Skrzypczak

Zasady przeprowadzenia konkursu zostały dokładnie dostosowane do obecnie obowiązujących procedur organizacji roku szkolnego, aby umożliwić ich łatwą i bezpieczną realizację.
Zajmujemy się organizacją ogólnopolskich konkursów przedmiotowych na różnym poziomie zaawansowania. Organizowane przez nas konkursy urozmaicają program zajęć, stanowią cenne rozszerzenie programów nauczania, jednocześnie popularyzując naukę przez zabawę. Są platformą dającą możliwość porównania poziomu wiedzy z rówieśnikami z terenu całej Polski.
Wspieramy i nagradzamy szkoły, nauczycieli i ambitne, uzdolnione dzieci oraz młodzież zarówno za wiedzę jak i za aktywność, samodzielność i wolę współzawodnictwa.

Dlatego każdy uczestnik Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Informatyczny” zostanie wyróżniony.
Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Informatyczny” otrzymają prestiżowy tytuł „Orzeł Informatyczny”
wraz z dyplomem i cenną nagrodą.

Konkursy przygotowane są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę. Każdy z testów składa się z 21 pytań jednokrotnego wyboru. Skala trudności pytań konkursowych pozwala każdemu uczniowi spróbować swoich sił.
Konkursy są przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do klasy 8.
Nagrody
W naszym konkursie nie ma przegranych.
Uczniowie uczestniczący w ogólnopolskim konkursie, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymają dyplom uznania. Najlepsi otrzymają tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, dyplomy i atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy do wspólnej zabawy i intelektualnego współzawodnictwa!!!
Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Informatyczny” odbędzie się 19 listopada 2020 r.

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty w wysokości 10,00- do końca września 2020

u koordynatora szkolnego

Koordynator: Anna Skrzypczak

iDZIENNIK

Autor: Anna Skrzypczak Data: 10 września 2020 Kategoria: Aktualności

iDZIENNIK – LIBRUS

PRZEWODNIK DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Dane do logowania u wychowawców

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Autor: Anna Skrzypczak Data: 10 września 2020 Kategoria: Aktualności

Serdecznie zapraszamy na pierwsze zebranie z rodzicami, które odbędzie się 16 września 2020:

16:00-przedszkole

17:00-kl. I-III

18:00-kl. IV-VIII

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Autor: Anna Skrzypczak Data: 7 września 2020 Kategoria: Aktualności

1 września 2020 rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny.

Tym razem spotkaliśmy się na świeżym powietrzu.

zdj

Tego dnia odbyło się PASOWANIE NA UCZNIA

zdj zdj

OBIADY

Autor: Anna Skrzypczak Data: 6 września 2020 Kategoria: Aktualności

INFORMACJA DLA UCZNIÓW JEDZĄCYCH OBIADY

UCHWAŁA

JADŁOSPIS – PRZEDSZKOLE

JADŁOSPIS – SZKOŁA

ORGANIZACJA WEJŚCIA DO SZKOŁY, OPIEKI W ŚWIETLICY I PODCZAS PRZERW

Autor: Anna Skrzypczak Data: 1 września 2020 Kategoria: Aktualności

WEJŚCIE DO BUDYNKU SZKOŁY (rano):

-od strony orlika  – dzieci dojeżdżające

-wejście główne – miejscowi – nie wcześniej niż 7:55

-wejście od strony szatni przedszkolnej (przy sali gimnastycznej) – przedszkolaki

Rodzice /prawni opiekunowie doprowadzają dzieci TYLKO  do drzwi wejściowych.

Obowiązkowa dezynfekcja dłoni i maseczka ochronna na twarzy.

ŚWIETLICA:

-kl. I i III – I piętro w sali klasy I

-kl. IIa i IIb – I piętro w sali klasy II b

-kl. IV i V – I piętro w sali klasy IV

-kl. VI i VIIa – parter w sali klasy VIIa

-kl. VIIb i VIII – parter w sali klasy VIIb

Miejscowi zostają w holu.

PRZERWY NA BOISKU SZKOLNYM

wyjście/wejście

klasy V-VIII – od strony orlika

klasy I-IV – od boiska szkolnego

PRZERWY W BUDYNKU

klasy I, III, IV – hol

klasy II a, IIb, V, VI, VIIa, VIIb, VIII – na korytarzu przy swoich salach lekcyjnych

NA TERENIE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJE

CAŁKOWITY ZAKAZ WCHODZENIA

DLA RODZICÓW I OSÓB TRZECICH.

RODZICE, UCZNIOWIE…

Autor: Anna Skrzypczak Data: 31 sierpnia 2020 Kategoria: Aktualności

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ – więcej….

zdj

ZDJ